Safety Meetings 2019

De Safety Meeting van 28 maart 2019 was weer een groot succes met zo'n 100 deelnemers. De volgende Safety Meeting vindt plaats in september 2019. Meer details hierover volgen later.

Wat is een Safety Meeting en voor wie is deze bedoeld?
Het Safety Committee (SC) op Breda Airport neemt het initiatief tot 2 Safety Meetings per jaar. Deze Safety Meetings zijn bedoeld voor alle gebruikers, medewerkers, “bewoners” en bedrijven, die op Breda International Airport actief zijn én genodigden.

Waarom moét ik er bij zijn?
Het SC streeft (pro)actief naar een veilige omgeving en cultuur op ons vliegveld, met de nadruk op een lerende omgeving. Het omvat zowel Safety als Security en we kijken terug op de voorvallen in de laatste 6 maanden en bespreken met u wat we hier van kunnen leren.

Hoe kan ik er bij zijn?
Door u aan te melden met een mail via safety@breda-airport.eu 

 

Geplaatst op: 28-03-2019